Otvírací doba tento týden: Pondělí zavřeno, Úterý 12-18, středa 10-18, čtvrtek 10-18, Pátek 9-11:30 nebo volejte 778500800. Děkujeme

Záruka Liquid Force

Liquid Force záruka se nevztahuje na:

 

 • Jakékoliv poničení o překážky
 • NEJEZDĚTE NA PŘEKÁŽKY pokud chcete mít wakeboard v záruce. (z tohoto pravidla neexistují vyjímky)
 • Poplatky za dopravu reklamovaného zboží
 • normální opotřebení včetně škrábanců, trhlin nebo vyblednutí.
 • Poškození způsobené úpravami a / nebo použitím vybavení, které není součástí nákupu produktů Liquid Force, včetně šroubových systémů pro připevnění ploutviček a vázání, řezaní a přetvarování desek nebo částí vázání.
 • Poškození desek vzniklé při používání vázání a / nebo ploutviček jiných výrobců.
 • Poškození desek, které vzniknou v regálech jiných výrobců
 • Poškození způsobené nesprávným použitím nebo nehodou, jako jsou například ukotvení doků, doky nebo pláže, udeření na pevný předmět, udeření úchytů lana tažného lana atd. Platnost záruky je na posouzení pracovníků záruky Liquid Force. Výše uvedené platí pro desky, vázání, ploutvičky a inserty.
 • Produkty používané pro komerční užití, v testovacích nebo výukových programech.

Důležité informace k používání produktů. 

Gratulujeme! právě jste si zakoupili nejlepší dostupný wakeboardový produkt nejvyšší kvality. Liquid Force a naši profesionální sportovci tvrdě pracují, aby neustále vyvíjeli ty nejlepší produkty, jaké byly kdy vyrobeny. Naše výbava je zkrátka nejlepší! Naše produkty jsou vyráběny pro vodní sporty již více než dvacet pět let.

Všechny produkty Liquid Force jsou vyráběny pod nejpřísnější kontrolou kvality. Kombinujeme ty nejkvalitnější materiály, nejúčinnější procesy a nejmodernější design, abychom dosáhli nejvyšší kvality a nejodolnějšího výkonu wakeboardů a vázání.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI WAKEBOARD LIQUID FORCE!

 

VAROVÁNÍ!

WAKEBOARD A VÁZÁNÍ NA WAKEBOARD

Používání tohoto produktu a účast ve sportu s sebou nese riziko zranění nebo smrti.

Ke snížení rizik:

 • Wakeboardujte pouze pod kontrolou a nepoužívejte wakeboard při rychlostech, které přesahují schopnosti jezdce. Příliš pomalu je lepší než příliš rychle. Všichni jezdci by měli být taženi takovou rychlostí, která umožňuje přiměřenou kontrolu a stabilitu.
 • Použijte správnou velikost desky a vázání. Před použitím si namočte vázání i chodidla.
 • I když je vázání správně nasazeno a funguje tak, jak bylo navrženo, může nebo nemusí se uvolnit při pádu, což může způsobit zranění.
 • Pokusy o start z mola nebo paluby mohou zvýšit riziko zranění nebo smrti.
 • POUŽÍVEJTE POUZE NA VODĚ.
 • Nepoužívejte v mělkých vodách nebo v blízkosti pobřeží, palub, pilířů, plavců nebo jiných plavidel.
 • Vždy noste záchrannou vestu typu III (PFD) schválenou pobřežní stráží USA.
 • Před použitím si vždy přečtěte návod k obsluze.

 

VYSOCE VÝKONNÉ WAKEBOARDOVÉ VÁZÁNÍ:

Používání tohoto produktu a účast ve sportu s sebou nese riziko zranění nebo smrti. I když je vázání správně nasazeno a funguje tak, jak bylo navrženo, může nebo nemusí se uvolnit při pádu, což může způsobit zranění.

Ke snížení rizik:

 • Vázání by mělo správně mělo být nasazeno tak, aby přiléhalo, ne těsně.
 • Vázání nesmí být používáno jinými osobami, pro které nebylo řádně upraveno.
 • Před použitím si vždy přečtěte návod k obsluze.

 

POKYNY A VAROVÁNÍ:

Vodní sporty mohou být bezpečné a zábavné pro všechny typy nadšenců. Návod k obsluze je předkládán pro zvýšení vašeho potěšení ze sportu. Má vás upozornit na některé potenciálně nebezpečné podmínky, které mohou nastat při všech vodních sportech. Vázání, i když je správně nastaveno, se může nebo nemusí uvolnit při pádu, což by mohlo mít za následek zranění kotníku, kolena, nohy nebo jiných částí těla.

Chcete-li snížit riziko zranění či smrti, dodržujte tyto pokyny:

 • Použijte správnou velikost wakeboardu a vázání. Vázání by mělo být upraveno tak, aby přiléhalo, ne těsně.
 • Před použitím navlhčete vázání a nohy vodou.
 • Zkontrolujte wakeboard, ploutve a vázání, zda nejsou uvolněné šrouby, opotřebení, praskliny, delaminace nebo natržení.
 • Před každým použitím zkontrolujte vázání a ploutve wakeboardu, abyste se ujistili, že jsou bezpečně připevněny k wakeboardu.
 • Vždy zajistěte kompatibilitu zařízení nahlédnutím do uživatelské příručky, doporučení výrobce, pokynů k instalaci a/nebo se poraďte s vyškoleným technikem.
 • V určitých případech může selhání, kdy se obě nohy vyzují z vázání při pádu, vést ke zvýšenému riziku zranění. Při jízdě konkurenceschopnou rychlostí dbejte zvýšené opatrnosti. Začátečníci by měli být taženi nižší rychlostí, která umožňuje rozumnou kontrolu a stabilitu.
 • Před použitím se doporučuje instruktáž wakeboardingu. Instrukce Vás naučí obecné bezpečnostní pokyny a správné techniky wakeboardingu, které mohou snížit riziko zranění.

 

STOP!

Všechny desky Liquid Force od roku 2012 a později používají metrický hardware (M6). K připevnění vázání používejte pouze šrouby M6.

 

Povinnosti majitele:

 1. 1. Pečlivě si přečtěte tento návod a věnujte zvláštní pozornost položkám označeným „VAROVÁNÍ“.
 2. 2. Postupujte podle pokynů v této příručce a podle pokynů vytištěných na wakeboardu.
 3. 3. Používejte svou desku pouze u odpovědného provozovatele člunu, který ví, jak člun správně ovládat.
 4. Seznamte se s místními předpisy a nebezpečími souvisejícími s plavbou na člunu, wakeboardingem a vodním lyžováním.
 5. 5. Přijměte veškerá přiměřená opatření při používání a provozu vaší lodi, wakeboardu a vázání.
 6. 6. Získejte řádné instrukce, jak bezpečně používat vaši desku. Naučte každého, kdo váš wakeboard používá, jak na něm jezdit a jak ho udržovat.
 7. 7. Vždy zkontrolujte své vázání, ploutve a šrouby. Před KAŽDOU jízdou se ujistěte, že veškerý hardware je bezpečně připevněn k vašemu wakeboardu. Šrouby se mohou po použití uvolnit.

 

Aby byl produkt považován za záruční, zaregistrujte se prosím ihned na:

WWW.LIQUIDFORCE.COM/REGISTER

 

BEZPEČTNOSTNÍ KÓD PRO VODNÍ SPORTY

Vodní sporty jsou zábavné, ale zahrnují přirozené riziko zranění nebo smrti. Chcete-li zvýšit svůj požitek ze sportu a snížit rizika, používejte zdravý rozum a dodržujte tato pravidla:

 

NEŽ ZAČNETE:

 • Seznamte se se všemi platnými federálními, státními a místními zákony, riziky spojenými se sportem a správným používáním vybavení.
 • Seznamte se s vodními cestami.
 • Vždy mějte jako pozorovatele jinou osobu než řidiče.
 • Lyžař/jezdec, pozorovatel a řidič se musí umět navzájem dorozumět signály rukou.
 • Nikdy nezačínejte, dokud lyžař/jezdec nesignalizuje, že je připraven.
 • Otrava oxidem uhelnatým (CO) z výfuku motoru může způsobit zranění nebo smrt. Při běžícím motoru nesedejte na záď člunu nebo nástupní plošinu. Tyto činnosti mohou vést k nadměrné expozici CO, která může způsobit zranění nebo smrt. Pokud na lodi cítíte výfukové plyny, nezůstávejte v této poloze sedět delší dobu. Nikdy „netahejte plošinu“ tak, že se budete držet nástupní plošiny, ani se nenechte táhnout přímo za lodí. Nesprávně seřízený motor bude produkovat nadměrné množství výfukových plynů. Nechte motor předem zkontrolovat a opravit mechanikem. Změna rychlosti lodi nebo směru vzhledem k větru může snížit nebo zvýšit množství výfukových plynů z lodi, které se hromadí v blízkosti lodi a jezdce. Více informací o tom, jak pomoci chránit ostatní a sebe před nebezpečím otravy CO, najdete v příručce pro majitele paluby nebo na webových stránkách Pobřežní stráže Spojených států: uscgboating.org.
 • Používejte opatrnost a zdravý rozum.
 • Nepřekračujte hmotnostní směrnice vaší lodi. Používejte pouze vodní zátěž a další osoby pro další váhu. Nedovolte cestujícím viset mimo loď nebo sedět na okrajích mimo normální místo k sezení na lodi. Nerovnoměrné rozložení hmotnosti nebo přídavná hmotnost mohou ovlivnit manipulaci s lodí. Nikdy nedovolte, aby voda přetekla přes okraj vašeho člunu.

 

VAŠE VYBAVENÍ A VAŠE LANO

 • Před použitím zkontrolujte veškeré vybavení. Před každým použitím zkontrolujte vázání, ploutve, upevňovací bod a plovoucí zařízení. Nepoužívejte jej poškozený.
 • Vždy noste záchrannou vestu U.S. Coast Guard Type III (PFD).
 • Lano by mělo být připevněno k plavidlu schváleným způsobem pomocí hardwaru určeného pro tažení. Pokyny pro správné připevnění tažného lana naleznete v příručce k vašemu plavidlu.
 • Tažná lana se při používání natahují. Pokud se lano přetrhne nebo se náhle uvolní, může zapadnout zpět do plavidla. Varujte všechny jezdce, lyžaře a cestující před nebezpečím navinutí lana.
 • Na lodi se držte dál od tažného lana, aby nedošlo ke zranění. Cestující mohou být lanem zasaženi nebo se do lana zamotat.
 • Před použitím zkontrolujte tažné lano a jeho upevnění. Nepoužívejte tažné lano, pokud je roztřepené, zauzlované nebo poškozené. Vyměňte, pokud se známky nadměrného poškození projeví změnou barvy, zlomenými vlákny, rozpletením nebo jinými zjevnými známkami opotřebení lana nebo hardwaru.
 • Pro činnost používejte správné tažné lano.
 • Před nastartováním nebo během používání se ujistěte, že se tažné lano se nachází mimo všechny části těla.
 • Udržujte osoby a lana v dostatečné vzdálenosti od vrtule, když motor běží, a to i pokud běží v neutrálu. Pokud se lano zaplete do vrtule, PŘED VYZVEDNUTÍM LANA VYPNĚTE MOTOR A VYJMĚTE KLÍČEK ZAPALOVÁNÍ.

 

 

KDYŽ WAKEBOARDUJETE NEBO JEZDÍTE NA VODNÍCH LYŽÍCH:

 • Pokusy o start z mola nebo paluby mohou zvýšit riziko zranění nebo smrti. POUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK POUZE NA VODĚ.
 • Před startem vždy odstraňte veškeré prověšení lana mezi plavidlem a lyžařem/jezdcem. Náhlé nárazové zatížení může způsobit zranění lyžaře/jezdce nebo selhání lana, což může mít za následek zpětné přetržení lana.
 • Nelyžujte ani nejezděte v mělké vodě, v blízkosti břehu, pilířů, palub, raftů, plavců, jiných lodí nebo jiných překážek. Takové překážky jsou příklady rizik, která jsou tomuto sportu vlastní.
 • Řidič a lyžař/jezdec musí sledovat překážky a být schopni zastavit nebo zatočit, aby se překážkám vyhnuli.
 • Vždy lyžujte nebo jezděte pod kontrolou a rychlostí odpovídající vašim schopnostem. Lyžujte nebo jezděte v rámci svých možností. Nelyžujte ani nejezděte přes rampy nebo skoky bez předchozího poučení.
 • Pády a zranění, která mohou nastat, jsou neodmyslitelná rizika tohoto sportu.
 • Pomocí vlajky signalizujte ostatním, že je lyžař nebo jezdec ve vodě.
 • Řidič musí dbát zvýšené opatrnosti při přibližování se k spadlému lyžaři/jezdci a neustále udržovat oční kontakt se spadlým lyžařem/jezdcem.
 • V blízkosti spadlého lyžaře/jezdce zařaďte neutrál. Vypněte motor, když lidé nastupují do člunu nebo z něj vystupují, nebo když jsou ve vodě v blízkosti člunu.
 • Nikdy neprovozujte vodní skútry, nejezděte nebo nelyžujte pod vlivem alkoholu nebo drog.

 

JEDEN (1) ROK OMEZENÁ ZÁRUKA

Liquid Force zaručuje, že tento produkt je bez závad na materiálech zpracování, pokud byl zakoupen od autorizovaného prodejce Liquid Force a používán pro rekreační účely u vody. Tato záruka se vztahuje na původního maloobchodního kupujícího. Tato záruka je nepřenosná. Trvá 1 rok od data maloobchodního nákupu, jak dokládá váš prodejní doklad. Pokud produkt obsahuje vadu v materiálech zpracování, společnost Liquid Force opraví nebo vymění jakoukoli vadnou část, nebo podle svého uvážení vymění celý produkt zdarma. Musíte zaplatit pouze přepravní poplatky. Pokud společnost Liquid Force rozhodne, že produkt nesplňuje požadavky záruky, společnost Liquid Force vás bude informovat o nákladech na opravu, je-li to relevantní, nebo pokud produkt nelze opravit. Budete mít možnost opravy a poslání zpět. Pokud se rozhodnete nenechat produkt opravit nebo pokud produkt nelze opravit, můžete požádat o zaslání produktu zpět. Musíte zaplatit poplatky za zpáteční dopravu.

 

Tato záruka se nevztahuje na poškození, selhání nebo nesprávnou funkci produktu, které mohlo způsobit:

 • Normální opotřebení včetně škrábanců a vyblednutí při běžném používání.
 • Komerční využití včetně pronájmu, letní kempy, předváděcí nebo výukové účely.
 • Zneužívání nebo nesprávné použit včetně použití produktu v rozporu s písemnými pokyny, kolize s předměty, používání kolejnic nebo kluzáků, tažení produktu po zemi, palubách nebo jiných abrazivních površích.
 • Nesprávné skladování nebo používání stojanů na desky, které vede k poškrábání, zlomení nebo jiné deformaci nebo změně barvy vlivem slunečního záření.
 • Úprava nebo pozměnění produktu.
 • Použití produktu s příslušenstvím nebo díly, které neprodává Liquid Force, včetně páskových systémů pro připevnění ploutví a vázání, řezání a přetváření desek, překryvů a/nebo částí vázání.
 • Narážecí část rukojeti tažného lana.
 • Náhodné a následné poškození. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení vedlejších a následných škod, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.
 • Liquid Force neposkytuje žádné písemné ani předpokládané záruky nad rámec těch, které jsou zde výslovně popsány. Tyto záruky nahrazují jakékoli jiné záruky nebo závazky společnosti Liquid Force, jejích distributorů nebo maloobchodníků. Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít další zákonná práva, která se liší stát od státu.

 

Během (1) roční záruční doby společnost Liquid Force podle svého uvážení buď opraví nebo vymění vadný produkt Liquid Force. Položky se zárukou budou vráceny odesílateli pozemní službou na náklady společnosti Liquid Force. Chcete-li opravu nebo výměnu, zaregistrujte se ihned online na adrese: WWW.LIQUIDFORCE.COM/REGISTER

 

ODPOVĚDNOST A VHODNOST POUŽÍVÁNÍ

Činnosti zahrnující používání wakeboardů, kiteboardů, wakeskatů, wakesurfů a vázání Liquid Force přebírají riziko tělesného zranění vyplývající z těchto činností. Společnost Liquid Force nenese odpovědnost vůči uživatelům třetích stran za jakékoli náhodné nebo následné škody, včetně škod způsobených zraněním osob, nad rámec odpovědnosti, kterou společnost Liquid Force přebírá za výměnu nebo opravu svých produktů za podmínek zde uvedených.

 

Aby byl produkt považován za záruční, zaregistrujte se prosím ihned na adrese:

WWW.LIQUIDFORCE.COM/REGISTER

 

liquidforce.com // liquidforcefilms.com // fcebook.com/liquidforcewake // twitter.com/liquidforce